سرای دانش

جلسه کادر دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان

جلسه کادر دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان در تاریخ 28 بهمن ماه برگزار شد.

جلسه کادر دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان در تاریخ 28 بهمن با موضوع برنامه ریزی جشن پیشرفت درسی برگزار شد.

این جلسه با تلاوت آیاتی از قرآن کریم ساعت 11:35 شروع شد.

حاضرین جلسه مدیر و معاون آموزشی و مسئول انفورماتیک و همچنین پشتیبانان کلاس بودند. در ادامه مدیریت و معاونت مدرسه صحبت هایی در مورد جشن پیشرفت درسی و برنامه ریزی جشن داشتند در این جلسه تقسیم وظایف انجام شد و معاونت کنداکتور جشن را برنامه ریزی نمود.

قابل ذکر است جشن پیشرفت درسی این واحد در تاریخ 9 اسفند ماه برگزار خواهد شد.

در ادامه نمونه ای از عکس جلسه را مشاهده می کنید.

جلسه کادر دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان

 
جلسه کادر دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان
 
جلسه کادر دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان
جلسه در ساعت 11:50 به پایان رسید.
 
جلسه کادر دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان