سرای دانش

برگزاری آزمون مبحثی پایه ی یازدهم

آزمون مبحثی درس فیزیک در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان برگزار شد.

امروز مورخه 28 بهمن ماه در مدرسه ی سرای دانش واحد سیدخندان، با توجه به پایان یافتن فصل 2 کتاب فیزیک یازدهم ،آزمون مبحثی از دانش آموزان گروه ریاضی و تجربی این پایه گرفته شد.

آزمون مبحثی کارویژه ای است که در مدارس سرای دانش از اهمیت بالایی برخوردار است.قالب این آزمون به این صورت است که دبیر با اعلام قبلی بخشی از کتاب درسی را انتخاب می کند و در زمانی مقرر از آن مبحث آزمون می گیرد.این آزمون به صورت تشریحی بوده و علاوه بر تأثیر گذاری نمره ی آن در مستمر دانش آموزان به فهم بهتر و دوره شدن مطالب کمک زیادی می کند.

برگزاری آزمون مبحثی پایه ی یازدهم

 

برگزاری آزمون مبحثی پایه ی یازدهم
 
برگزاری آزمون مبحثی پایه ی یازدهم