سرای دانش

المپیاد ورزشی

المپیاد ورزشی دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان در هفته ی تربیت بدنی برگزار شد.

المپیاد ورزشی دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان در هفته ی تربیت بدنی برگزار شد.

در هفته ی تربیت بدنی دانش آموزان دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان در چهار رشتهی : 

- دو میدانی

- فوتبال

- تنیس روی میز

- شنا مسابقه دادند.

المپیاد ورزشی

 

المپیاد ورزشی
 
المپیاد ورزشی
 
المپیاد ورزشی