سرای دانش

جلسه شورای دانش آموزی با مدیریت دبستان سرای دانش سعادت آباد

جلسه شورای دانش آموزی بهمن ماه 1396

شورای دانش آموزی دبستان سعادت آباد به صورت ماهانه با مدیریت و معاون پرورشی جلسه برگزار می کند.

جلسه شورای دانش آموزی با مدیریت دبستان سرای دانش سعادت آباد

طی جلسه ای که در شورای دانش آموزی در بهمن ماه 1396 برگزار شد، موارد زیر تصویب شد:

  • پذیرایی و جشن 22 بهمن
  • برگزاری برنامه های شاد صبحگاهی
  • روز شاد مدرسه
جلسه شورای دانش آموزی با مدیریت دبستان سرای دانش سعادت آباد