سرای دانش

آزمون مشاوره ای پشتیبانی

در تاریخ 29 بهمن ماه، آزمون مشاوره ای پشتیبانی از پشتیبانان دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان برگزار شد

آزمون مشاوره پشتیبان

آزمون مشاوره ای پشتیبان، آزمونی است که به طور معمول روزهای یکشنبه هر دو هفته یکبار برگزار می گردد. سوالات این آزمون توسط جناب آقای قلم چی طراحی می شود.این آزمون از تمامی پشتیبانان مدارس سرای دانش و پشتیبانان و مدیران گروه آزمون به عمل می آید.به واسطه ی این آزمون ها دانش سازمانی همکاران به طور قابل توجهی افزایش می یابد و نسبت به آموزه های کانونی عمیق تر می شود، از این رو می توانند خدمات آموزشی بهتر و با کیفیت تری را به دانش آموزان ارائه کنند.

در ادامه چند نمونه عکس از این آزمون را مشاهده می کنید.

آزمون مشاوره ای پشتیبانی

 

آزمون مشاوره ای پشتیبانی
 
آزمون مشاوره ای پشتیبانی