سرای دانش

مشاوره تخصصی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)

دانش آموزان دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین) هر روز با دبیران خود در مشاوره تخصصی شرکت می کنند.

زنگ مشاوره تخصصی

دانش آموزان دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین) هر روز با دبیران خود در مشاوره تخصصی شرکت می کنند.

این برنامه برای دانش آموز فرصتی فراهم می کند تا با دبیر هر درس خود به صورت شخصی مشاوره کند و با روش های خواندن درس مربوطه آشنا شود.

مشاوره تخصصی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)
مشاوره تخصصی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)
دانش آموزان می توانند علت ضعف خود را در درس مربوطه بررسی کنند و از دبیر خود راهکارهای پیشرفت و رشد را جویا شوند.