سرای دانش

اجرای طرحی به نام كافه كتاب ‘Book cafe دبستان سرای دانش سعادت آباد

كافه كتاب ‘Book cafe

كافه كتاب ‘Book cafe، محيطي زيبا ،صميمي، گرم و دوست داشتني است تا حس كتابخواني با دوست داشتن يگانه باشد. ما دوست داريم بچه ها  خود براي مطالعه كتاب مشتاق باشند.
 
برآنيم تا بچه ها از خواندن لذت ببرند
و ما در كنار آنها راهنما باشيم
 
 
 

اجرای طرحی به نام كافه كتاب ‘Book cafe

هر هفته بچه ها در محيطي به آرامي اتاق خود و با جديتي مانند كلاس ،كتابهاي داستان به زبان انگليسي بخوانند
گاهي فردي
گاهي گروهي
از طرف مركز زبان براي حمايت از اين ايده تعداد ٨٠ جلد كتاب داستان انگليسي  و  از اولياء گرانقدرمان تعدادي كتاب و  اقلام ديگر به دپارتمان زبان مدرسه اهداء شده است  كه به مرور براي داستانخواني تقديم بچه ها می شود.
 
اجرای طرحی به نام كافه كتاب ‘Book cafe دبستان سرای دانش سعادت آباد