سرای دانش

آموزش ضرب المثل ویژه پیش دبستانی سرای دانش سعادت آباد

آموزش ضرب

در مقطع پیش دبستانی، مربی با روشی نوین به آموزش ضرب المثل در کلاس می پردازد، بدین صورت که ابتدا با گفتن ضرب المثل از دانش آموزان می خواهد که هرچه به ذهنشان رسیده و درک کردند نقاشی بکشند و به بهترین نقاشی و طراحی جایزه می دهد.

آموزش ضرب المثل ویژه پیش دبستانی سرای دانش سعادت آباد

بدین صورت قدرت یادگیری و ماندگاری ضرب المثل در ذهن بچه ها زیاد می شود.