سرای دانش

جشن پیشرفت تحصیلی

جشن پیشرفت تحصیلی دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت

گروه های مختلف دانش آموزی در جشن پیشرفت تحصیلی دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت مورد تقدیر و تشویق قرار گرفتند.

برگزاری آزمون های راهبردی کانون فرهنگی آموزش که یکی از ویژگی های بارز مجموعه مدارس یرای دانش است، از اصلی ترین عوامل مورد رقابت دانش آموزان می باشد. در جشن پیشرفت تحصیلی دبیرستان از تمام دانش آموزان ترازبالای 6000 تقدیر به عمل آمد.

همچنین در این مراسم از دانش آموزان سخت کوشی که 300 نمره افزایش تراز را از ابتدای سال تحصیلی در کارنامه آزمون خود ثبت کرده بودند نیز تقدیر به عمل آمد.

از گروه های دیگری که مورد تشویق قرار گرفتند می توان به دانش آموزان بدون غیبت و تاخیر و همچنین دانش آموزانی که در مسابقات گوناگون کسب افتخار نمودند اشاره کرد.