سرای دانش

تجلیل از دبیران، انجمن اولیا و مربیان در چشن پیشرفت تحصیلی

در جشن پیشرفت تحصیلی از تمامی اعوامل اجرایی و آموزشی مدرسه تقدیر و تشکر به عمل آمد.

در جشن پیشرفت تحصیلی دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت سعی شد علاوه بر تشویق دانش آموزان از کلیه اولیاء پیگیر، همکاران پشتیبان، اجرایی، آموزشی و تمام عزیزانی که با تلاش خود دلیلی بر موفقیت هر چه بهتر دانش آموزان بوده اند نیز تجلیل به عمل آید.

در همین راستا از اعضای محترم انجمن اولیا و مربیان مدرسه، گروه پشتیبانی و کادر دبیران با اهدای یادبود تقدیر به عمل آمد.