سرای دانش

مسابقات شطرنج دبیرستان دوره اول سرای دانش مرزداران

مسابقات شطرنج درون مدرسه ای مرحله مقدماتی

دور مقدماتی مسابقات شطرنج درون مدرسه ای در دبیرستان دوره اول سرای دانش مرزداران برگزار شد.  آقایان حمزه لو و زره پوش به ترتیب مسئولیت داوری و نظارت این مسابقات را بر عهده داشتند.

 در اولین مسابقه که 17 دقیقه به طول انجامید محمد عطا نهاوندی دانش آموز کلاس هشتم شهید دوران موفق شد حریف خود را کیش و مات کرده و به دور بعدی صعود کند.

مسابقات شطرنج دبیرستان دوره اول سرای دانش مرزداران

مسابقات شطرنج دبیرستان دوره اول سرای دانش مرزداران