سرای دانش

جشن پیشرفت درسی

جشن پیشرفت درسی دبیرستان دوره دوم حافظ دیروز شنبه مورخ 96/12/05 در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد.

جشن پیشرفت درسی دبیرستان دوره دوم حافظ

ایزد منّان را سپاسگزاریم که فرصتی دیگر دست داد تا به یاری پروردگار مراسمی تحت عنوان جشن پیشرفت درسی دانش آموزان مجموعه مدارس سرای دانش (واحد حافظ ـ دوره دوم) برگزار شود.

از اهداف ویژه این جشن می توان به شاخصه ها ذیل اشاره نمود:

ـ تقدیر از دانش آموزانی که پیشرفت تحصیلی و ترازی داشته اند.

ـ تقدیر از دانش آموزانی که به صورت مستمر و منظم، در کلاس حضور داشته اند.

ـ تقدیر از شاگران اول و ممتاز هر کلاس

ـ تقدیر از دبیران گرامی

شایان ذکر است علاوه بر سخنرانی جناب آقای قلم چی، برگزاری این جشن، موجبی است برای گفتگو و آشنایی بیشتر دبیران و دانش آموزان و اولیای گرامی که در نهایت باعث پیشبرد روحی ـ معنوی و آموزشی شاگردان عزیز می شود.

الهی! که با زحمات مجموعه مدارس سرای دانش، فرد فرد دانش آموزان در کنار آینده ای روشن بتوانند در       جای جای این سرزمین مادری، گامی هر چند کوچک برای بهبود و پیشرفت همه جانبه کشور ایران بردارند.

                                                                                                                        اسفند 96

 در زیر چند عکس از جشن پیشرفت درسی را مشاهده می کنید.

جشن پیشرفت درسی
جشن پیشرفت درسی
جشن پیشرفت درسی
جشن پیشرفت درسی
جشن پیشرفت درسی
جشن پیشرفت درسی