سرای دانش

جشن پیشرفت تحصیلی

برگزاری جشن پیشرفت تحصیلی اسفند 96 مدرسه سرای دانش دوره دوم رسالت

جشن پیشرفت تحصیلی به یاری خداوند و تلاش های فراوان همه کارکنان مجموعه با موفقیت روز یکشنبه 6 اسفند ماه 1396 برگزار شد.

در این جشن از دانش آموزان منظم وهمین طور دانش آموزان با تراز بالای 6000 و همچنین دانش آموزان با معدل های بالای 19 تقدیر به عمل آمد.

از قبولی های کنکور سال گذشته تقدیر شد و کلیپی از تجربیات آنان در سال های گذشته تهیه شد و از آن ها تقدیر شد.

همچنین از دانش آموزان مدرسه توسط پشتیبان هر کلاس تقدیر شد و دستاوردها و هدف گذاری هر کلاس اعلام شد.

گزارش عملکرد آموزشی مدرسه توسط معاونت برای حضار اعلام شد.

کلیپ هایی با محتوای عملکردهای آموزشی و پرورشی و مشاوره تخصصی مدرسه اجرا شد.

حضار سالن از سخنرانی آقای قلم چی و آقای دلاوری بهره مند شدند.

و سرودهایی توسط دانش آموزان اجرا شد و در نهایت از اولیا پیگیر و دبیران قدردانی به عمل آمد.

جشن پیشرفت تحصیلی

جشن پیشرفت تحصیلی

جشن پیشرفت تحصیلی
جشن پیشرفت تحصیلی
جشن پیشرفت تحصیلی
جشن پیشرفت تحصیلی
جشن پیشرفت تحصیلی
جشن پیشرفت تحصیلیجشن پیشرفت تحصیلی