سرای دانش

جشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)

جشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین) در تاریخ 9 اسفندماه در سالن همایش های کوثر برگزار گردید.

جشن پیشرفت درسی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین) در تاریخ 9 اسفندماه در سالن همایش های کوثر برگزار گردید.این جشن در نیم سال اول با محوریت تشویق و تقدیرآموزشی در تمام مجموعه مدارس سرای دانش برگزار می گردد.تمامی دانش آموزان و اولیای آنها در این جشن حضور دارند و حس و حال خوب را در تک تک افراد می توان حس کرد.

جشن پسشرفت درسی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)
در این جشن علاوه بر  اولیا و دانش آموزان جناب آقای قلم چی هم حضور دارند که با سخنرانی آموزشی که دارند سه دسته اولیا و دانش آموزان و کادر مدرسه را مخاطب خود قرار می دهند.
جشن پسشرفت درسی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)
جشن پسشرفت درسی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)
هدف از برگزاری این جشن تشویق همه دانش آموزان است.دانش آموزان علاوه بر اینکه به صورت کلاس محور مورد تشویق قرار می گیرند و از دستاوردهای خود در نیم سال اول می گویند ، به چهار گروه برترهای معدل و ترازی، برترهای پرورشی و انضباطی هم تقسیم می شوند و مورد تشویق قرار می گیرند.
جشن پسشرفت درسی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)
جشن پسشرفت درسی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)جشن پسشرفت درسی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)
برترهای کنکور سال گذشته دبیرستان فلسطین به همراه اولیای خود در این ضیافت حضور داشتند و از اولیای خود در قالب فیلمی که از قبل از ایشان تهیه شده بود ،قدردان زحمت هایشان شدند.
جشن پسشرفت درسی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)
دانش آموزان سرودی را با موضوع قدردانی از پدر و مادر  که از قبل تهیه کرده بودند ،برای حضار خواندند ودر قالب این سرود قدردان زحمت های بی دریغ اولیای خود شدند.
جشن پسشرفت درسی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)
جشن پسشرفت درسی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)
و در پایان هم از دبیران و پشتیبانان و کادر کاردان و با درایت مجموعه که با حضور خود باعث خوشحالی دانش آموزان و اولیاء شدند قدردانی گردید.
جشن پسشرفت درسی دبیرستان سرای دانش (واحد فلسطین)
امیدواریم دانش آموزان دبیرستان فلسطین با تمام توان خود گامی در جهت پیشرفت کشور عزیزمان بردارند و ما هم دراین خوشحالی و حس و حال خوب شریک باشیم.