سرای دانش

آماده سازی اجرای سرود دسته جمعی جشن پیشرفت درسی

اجرای سرود دسته جمعی دانش آموزان در جشن پیشرفت درسی

با فرا رسیدن بهمن ماه و ایام ا... دهه فجر و با توجه به نزدیک شدن به جشن پیشرفت درسی مجموعه مدارس سرای دانش، دانش آموزان دبیرستان دوره اول رسالت نیز برنامه های آماده سازی را اجرا می کنند.

یکی از آیتم هایی که هر ساله در جشن پیشرفت درسی اجرا می شود، سرود دسته جمعی دانش آموزان می باشد. اجرای سرود در دو قسمت تقدیر از اولیا و ستایش وطن برگزار می شود.

دانش آموزان در چند هفته آخر منتهی به جشن با اجراهای آزمایشی خود را برای روز جشن آماده می کنند.

از دیگر آیتم هایی که در جشن پیشرفت درسی مورد اجرا قرار می گیرد تقدیر از دانش آموزان با تراز 6000 به بالا، دانش آموزان معدل 19 و نیم به بالا، دانش آموزان بدون غیبت و تاخیر و دانش آموزانی که با شرکت در مسابقات و فستیوال ها کسب مقام نموده اند می باشد.

آماده سازی اجرای سرود دسته جمعی جشن پیشرفت درسی