سرای دانش

جشن پیشرفت تحصیلی

برگزاری جشن پیشرفت تحصیلی دبستان و پیش دبستان سرای دانش مرزداران

برگزاری جشن پیشرفت تحصیلی دبستان و پیش دبستان سرای دانش  مرزداران در اسفند ماه حضور دانش آموزان عزیر و والدین گرامی آن ها در کنار و با همکاری و تشکر از زحمات زیاد مدیریت ومعاون آموزشی دبیران و پشتیبانان و کادر اجرایی عزیز برگزار گردید.

هدف از برگزاری این جشن:

- تقدیر و تشکر از دانش آموزانی که پیشرفت ترازی و درسی داشته اند.

- تقدیر و تشکر از دانش آموزان بدون غیبت و تاخیر

- برگزاری سرود دسته جمعی  و گروهی دانش آموزان

- تقدیر و تشکر از کادر مدرسه 

- تقدیر و تشکر از اولیای گرامی دانش آموزان

- بهره مندی از سخنان پر ارزش جناب آقای قلمچی

- برگزاری نظرسنجی از والدین و دانش آموزان توسط جناب آقای قلمچی

- تهیه دفترچه های دستاوردهای و هدف گذای دانش آموزان برای دانش آموزان هر کلاس بطور جداگانه و به منظور اطلاع رسانی به والدین عزیز آن ها

جشن پیشرفت تحصیلیجشن پیشرفت تحصیلیجشن پیشرفت تحصیلیجشن پیشرفت تحصیلیجشن پیشرفت تحصیلیجشن پیشرفت تحصیلیجشن پیشرفت تحصیلیجشن پیشرفت تحصیلیجشن پیشرفت تحصیلیجشن پیشرفت تحصیلی