سرای دانش

کلاس تست زیست شناسی پایه ی یازدهم

کلاس تست زیست شناسی پایه ی یازدهم با هدف تحلیل و بررسی آزمون 4 اسفند و آمادگی برای آزمون 18 اسفند، برگزار شد.

امروز تصمیم گرفتم موضوعی را که امسال به برنامه ی درسی مدارس سرای دانش اضافه شده بررسی کنم.

امسال جناب آقای قلم چی کلاس تست زنی در دروس ریاضی، فیزیک، زیست شناسی را به برنامه ی درسی دانش آموزان متوسطه دوره ی دوم مجموعه مدارس سرای دانش اضافه کرده است.

امروز در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان کلاس تست زیست شناسی توسط جناب استاد کیهان زرنانی با هدف تحلیل و بررسی و رفع اشکال آزمون 4 اسفند و آمادگی برای آزمون 18 اسفندبرگزار شد.

در ادامه چند عکس از این کلاس را مشاهده می کنید...

کلاس تست زیست شناسی پایه ی یازدهم
 
کلاس تست زیست شناسی پایه ی یازدهم
 
کلاس تست زیست شناسی پایه ی یازدهم
 
کلاس تست زیست شناسی پایه ی یازدهم
 
کلاس تست زیست شناسی پایه ی یازدهم