سرای دانش

میدان تیر درس آمادگی دفاعی دبیرستان سرای دانش(سعادت آباد)

اردوی عملی درس آمادگی دفاعی دبیرستان سعادت آباد برگزار شد.

اردوی عملی آمادگی دفاعی دبیرستان سعادت آباد برگزار شد.

میدان تیر دبیرستان واحد سعادت آباد

این اردو به تعداد 27 نفر از دانش آموزان در پایه ی دهم ریاضی و تجربی که به ارزش 8 نمره از 20 نمره وبصورت عملی برای درس آمادگی دفاعی  تدارک دیده شده است دریکی از پادگانهای اطراف تهران وبا مسئولیت بسیج برگزار شد .

قبل از اینکه بچه ها به میدان تیر اعزام شوند در محل پادگان در کلاس های توجیحی، تئوری و عملی دانش آموزان حاضر شدند و نکاتی که مهم بودند را مربیان گوشزد کردند .

دانش آموزان با مباحث اسلحه شناسی، اصول تیر اندازی، میدان تیر و مهارتهای فردی آشنا گردیدند.

میدان تیر دبیرستان واحد سعادت آبادمیدان تیر دبیرستان واحد سعادت آباد

میدان تیر دبیرستان واحد سعادت آباد

در ادامه عکس هایی از میدان تیر را مشاهده می کنید:

میدان تیر دبیرستان واحد سعادت آبادمیدان تیر دبیرستان واحد سعادت آبادمیدان تیر دبیرستان واحد سعادت آبادمیدان تیر دبیرستان واحد سعادت آباد

میدان تیر دبیرستان واحد سعادت آباد