سرای دانش

شرکت دانش آموزان در مسابقات فرهنگی و هنری

مسابقات فرهنگی و هنری

مسابقات هنرهای تجسمی و دستی دانش آموزان منطقه 4 آموزش و پرورش طبقه بخشنامه ارسالی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 15 و 16 اسفند برگزار می گردد.

این آثار که در مرحله اول از سوی داوران مدرسه مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفته توسط نماینده آموزشگاه به اداره ارسال می گردد.

آثار دانش آموزان در بخش های هنری مختلف به شرح ذیل ارسال شده است.

اسامی برگزیدگان مرحله دوم متعاقباً اطلاع رسانی می گردد.

عکاسی (پایه نهم)

مبینا سلطانی - نازنین اسدی 

ویترای (پایه هفتم)

پانیذ موسوی - هستی عبداله پور - ملیکا بابازاده - سارینا علی مردانی - ساناز خنجری  - پرنیان سادات حسینی

کلاژ(پایه هشتم)

ملینا دهستانی - رسپیا جلالی یکتا

کاشی کاری (پایه نهم)

مهسا پورصادقی - تینا پورغلامی - ویدا کمالان -