سرای دانش

بازارچه کار آفرینی و دست سازه های دانش آموزان متوسطه دوره اول سرای دانش(واحد انقلاب)

بازراچه کارآفرینی و دست سازه دانش آموزان در کلاس فناوری

این بازارچه در راستای تحقق بخشیدن به اهداف درس کار و فناوری و با توجه به محورهای جشنواره خوارزمی و مسابقات بازارچه کار و فناوری با محوریت کارآفرینی برپا شده است.

این  بازارچه با نظارت دبیر محترم درس کارو فناوری خانم صاحبی با حضور کلیه دانش آموزان برگزار شد.

غرفه های برپا شده: آشپزی ، نمد دوزی ، برجسته کاری روی مس ، دستبند های دست ساز چرمی ، دستبندهای دست ساز مهره ای

یکی از ابعاد کاری مدارس سرای دانش تاکید بر پرورش استعداد ها و خلاقیت‌های دانش آموزان است و برگزاری این بازارچه نیز در همین راستا خواهد بود.