سرای دانش

جشن روز مادر متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)

جشن روز مادر

زیباترین واژه بر لبان آدمی واژه "مادر" است. زیباترین خطاب "مادر جان" است. "مادر" واژه ایست سرشار از امید و عشق. واژه ای شیرین و مهربان که از ژرفای جان بر می آید. 

روزت مبارک مادر

دانش آموزان متوسطه دوره اول سرای دانش واحد انقلاب هدیه کوچکی را جهت تشکر از مادران عزیز خود آماده کردند. این هدیه جمله ای در وصف تشکر از زحمات بی دریغ مادرانشان بود. دانش آموزان در مقابل دوربین جملات سرشار از محبت و احساس خود را  بیان کردند سپس کلیپ تهیه شده در کانال تلگرامی اولیاء مدرسه قرار گرفت.

جشن روز مادر متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)

              جشن روز مادر متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)