سرای دانش

شروع برنامه ریزی ویژه دوران طلایی نوروز

نوروز 96

در مدرسه سرای دانش واحد رسالت همه در تلاش و تکاپو برای برگزاری نوروزی ثمربخش و پربار هستند.در برنامه ریزی های صورت گرفته هدف آن است که دانش آموزان را به استفاده از کتاب نوروز و تکمیل تابلوی نوروز به کمک پشتیبان ها ترغیب و تشویق کنند

در تصاویر زیر دانش آموزان کلاس چهارم تجربی درحال رنگ آمیزی تابلوی مطالعاتی نوروز هستند،پس از آن هر پشتیبان به شخصی سازی برنامه مطالعاتی هر دانش آموز با توجه به اولویت بندی مباحث در تابلوی مطالعاتی می پردازند.

نوروز
 
نوروز