سرای دانش

آغاز چیدمان سفره ی هفت سین در واحد رسالت

چیدن سفره هفت سین

دانش آموزان دبیرستان سرای دانش رسالت سفره هفت سین را چیدند و به استقبال بهار رفتند.

همه دانش آموزان با شور و شوق نزدیک شدن بهار و پشت سر گذاشتن یک سال دیگر،سفره های هفت سین 1397 را چیدند و هر کلاس یک هفت سین زیبای جداگانه ارائه داد.

هفت سین
 
هفت سین
 
هفت سین
 
هفت سین

پیشاپیش نوروز 1397 مبارک