سرای دانش

زنگ مشاوره تخصصی

زنگ مشاوره تخصصی در دبستان و پیش دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرزداران

زنگ مشاوره تخصصی در دبستان و پیش دبستان پسرانه سرای دانش واحد مرزداران تشکیل می گردد.

زنگ مشاوره تخصصی
 
در این زنگ دانش آموزان از طریق دبیران خود به صورت جداگانه و شخصی مشاوره می شوند و مشکلات، نقاط قوت و نقاط ضعف خود را بررسی می کنند و به دنبال یافتن راهبردهای مفید، جدید و موثری برای تقویت نقاط قوت و رفع شدن نقاط ضعف خود می گردند و همچنین دانش آموزان علت ضعف خود را در درس درک می کنند و آن را با کمک و مشاوره دبیر مربوطه ی خود رفع می کنند.
 
زنگ مشاوره تخصصی
 
زنگ مشاوره تخصصی