نویسنده:نرجس مقتدائی

اردوی کارتینگ و پینت بال

اردوی تفریحی یک روزه دبیرستان دوره اول سرای دانش واحد رسالت در روز یکشنبه 20 اسفند برگزار شد.

برگزاری این اردو که با استقبال و ثبت نام اکثریت دانش آموزان بود به نحو شایسته و مطلوب در آخرین روزهای سال 96 برگزار شد.