سرای دانش

برگزاری بازارچه خیریه در واحد رسالت

برگزاری بازارچه خیری

بازارچه خیریه دبیرستان دوره اول سرای دانش رسالت در روز دوشنبه 21 بهمن ماه برگزار شد.

این بازارچه که با همکاری سرکار خانم موسوی دبیر هنر مدرسه برگزار شد شامل دست سازه های دبیر و مجموعه ای از کارهای هنر آموزان ایشان می باشد که بخشی از درآمد حاصل شده به نفع نیازمندان اختصاص یافته است.

بخش عمده کارهای ارائه شده با توجه به فرا رسیدن سال جدید شامل تخم مرغ های رنگی، انواع تنگ ماهی، گل های کاکتوس و نقاشی روی سفال می باشد.