سرای دانش

ارزیابی عملکرد دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان از سوی دفتر مرکزی مدارس

ارزیابی عملکرد دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان توسط مهندس رضایی انجام شد.

موضوع بسیار مهم و جدیدی که امسال در مدارس سرای دانش وجود دارد ارزیابی عملکرد مدرسه توسط ارزیاب های محترم می باشد،امروز تصمیم گرفتم این موضوع را مورد بررسی قرار دهم.این ارزیابی ها بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا باعث کشف نواقص موجود و رفع آن ها و در نتیجه افزایش کیفیت ده ویژگی آموزشی و فراشناختی  مدارس سرای دانش خواهد بود.

موارد ارزیابی به شرح ذیل است:

 • آزمون های دو هفته یکبار
 • آزمون های صبحانه
 • دفاتر برنامه ریزی و بازیابی آموخته ها،کتاب خودآموزی
 • دفاتر پشتیبانی
 • تابلو درس ها
 • طرح درس ها
 • خلاصه درس ها
 • مشاوره های تخصصی
 • جلسات سه نفره

ارزیاب واحد سیدخندان مهندس رضایی می باشند که هفته ای یکبار به صورت تصادفی در مدرسه حضور دارند و موارد بالا را بررسی می کنند.

از دستاوردهای مهم و مؤثرارزیابی ایشان می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1. نصب تابلو درس ها در داخل کلاس ها
 2. افزایش کیفیت کامنت پشتیبانان در دفاتر آموزشی سه گانه
 3. توجه بیشتر پشتیبانان به صفحه ی 182 دفتر برنامه ریزی
 4. توجه بیشتر پشتیبانان به پیک پشتیبان و مجله آزمون
 5. افزایش کارآیی کار در کلاس ها
 6. یکسان و منطبق شدن فرمت طرح درس ها با فرمت ستاد مدارس

در ادامه چند نمونه عکس از این موضوع را مشاهده می کنید...