سرای دانش

جشن نوروز در کلاس کارگاه زبان متوسطه دوره اول سرای دانش(واحد انقلاب)

جشن نوروز در کلاس کارگاه زبان

There is no ideal New Year; only the one New Year you decide to
make as a reflection of your values, desires, affections, traditions
"Happy Norooz"

 

هیچ سال نویی ایده آل نخواهد بود مگر اینکه تو تصمیم بگیری اون رو
به بازتابی از ارزش ها، خواسته ها، علاقه ها و قوانین خودت تبدیل کنی .
"نوروز مبارک"

در این هفته در کلاس کارگاه زبان دبیر محترم خانم سلیمانی سفره هفت سینی را که دانش آموزان ،خود ،  در کلاس هنر طراحی کرده  بودند، در هر کلاس چیدند و جشن نوروز را به زبان انگلیسی برگزار کردند. در این جشن های کلاسی دانش آموزان دعای سال تحویل، آداب و رسوم نوروز، آرزوهایشان و ... را به زبان انگلیسی بیان کردند . این فعّالیّت جهت تقویت مکالمه و یاد گرفتن لغات جدید انکلیسی انجام شد.

 

جشن نوروز در کلاس کارگاه زبان متوسطه دوره اول سرای دانش(واحد انقلاب)