سرای دانش

کسب رتبه سوم مسابقات خوارزمی

مسابقات خورازمی

دانش آموزان پایه هشتم دبیرستان دوره اول رسالت موفق شدند در مرحله اول مسابقات انتخابی خوارزمی رتبه سوم منطقه را کسب نمایند.

این مسابقه که در قالب فیلم roalPlay تهیه و ضبط گردید حائز رتبه سوم شد.

دانش آموزان شرکت کننده در این بخش کیمیا عبدالهی، ترانه ضیایی و عسل کریمی نیا می باشند.

امیدواریم در ادامه شاهد موفقیت این عزیزان و تمام دانش آموزان مدرسه در سایر مسابقات و مراحل تحصیلی و زندگی باشیم.