سرای دانش

جلسه ی توجیهی اردوی مطالعاتی نوروز 97

جلسه ی توجیهی اردوی مطالعاتی نوروز 97 در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان برگزار شد.

 

جلسه ی توجیهی اردوی مطالعاتی نوروز 97

 

با توجه به نزدیک شدن به اردوی مطالعاتی و دوران طلایی نوروز 97 جلسه ی اتمام حجت با دانش آموزان در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان با حضور معاونت آموزشی و مدیر مدرسه برگزار شد.

امروز این جلسه با محتوای موضوعات زیر انجام شد:

1-توضیحات تکمیلی اردوی نوروزی 97

2-بحث های مشاوره ای پیرامون کنکور 97

3-تحویل برنامه ی مطالعاتی و تابلوی نوروزی به دانش آموزان

4- اعلام مقررات و ضوابط و شرایط حضور در اردو

در ادامه چند عکس از برگزاری این جلسات را مشاهده می کنید...