سرای دانش

عکس یادگاری نوروز دبستان ملک

عکس یادگاری دانش آموزان با معلم و پشتیبان

دانش آموزان هر کلاس به همراه دبیر و پشتیبان برای گرفتن عکس یادگاری نوروز در کنار سفره هفت سین قرار گرفتند. 

این کار در روز 26 اسفند ماه و به مناسبت پایان یافتن سال 96 برگزار شد تا دانش آموزان با روحیه ای خوش به استقبال بهار و سال جدید بروند. 

عکس یادگاری نوروز واحد ملک
عکس1) پایه اول 
عکس یادگاری نوروز واحد ملک
عکس2) پایه دوم 
عکس 3) پایه سوم 
عکس 4) پایه چهارم 
عکس5) پایه پنجم 
عکس 6) پایه ششم