سرای دانش

برگزاری جشن نوروز 97 در دبیرستان فلسطین

در روز 27 اسفند جشن نوروز 97 با حضور دانش آموزان عزیز برگزار شد.

دانش آموزان دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین) در تاریخ 27 اسفند جشن نوروز را به مناسبت شروع سال جدید برپا کردند. در این روز

دانش آموزان با مشارکت هم سفره هفت سین زیبایی را چیدند و این آیین باستانی را پاس نگه داشتند.

برگزاری جشن نوروز 97 در دبیرستان فلسطین
 
در این جشن دانش آموزان به شادی در کنار هم مشغول شدند و با روحیه ای جدید به استقبال سال نو رفتند.
 
برگزاری جشن نوروز 97 در دبیرستان فلسطین
 
کادر مجموعه هم با تدارک کیکی به مناسبت سال جدید در این شادی سهیم شد و برای دانش آموزان آرزوی سالی خوب ، همراه با موفقیت از خداوند یکتا نمود.
 
برگزاری جشن نوروز 97 در دبیرستان فلسطین
 
با آرزوی سالی خوب و پر از سلامتی برای خانواده بزرگ سرای دانش