سرای دانش

برگزاری اردوی مطالعاتی نوروز 1397 دبیرستان سرای دانش (واحد حافظ)

اردوی مطالعاتی نوروز 1397 دبیرستان سرای دانش واحد حافظ از تاریخ 1397/01/02 شروع شده است.

ضمن عرض تبریک سال نو و آرزوی موفقیت برای تمامی دانش آموزان، 
اردوی مطالعاتی نوروز 1397 از روز پنجشنبه مورخ 1397/01/02 شروع و تا روز یکشنبه مورخ 1397/01/12 ادامه پیدا می کند.

این اردو به صورت روزانه از ساعت 7:30 با آزمون صبحانه شروع شده و در ساعت 20:00 با آزمون عصرانه که جمع بندی دروس مطالعه شده در همان روز است، خاتمه می یابد.

اردوی مطالعاتی نوروز که از آن به عنوان دوران طلایی یاد می شود، فرصت مهمی برای جمع بندی دروس پایه و نیمسال اول دانش آموزان می باشد. در این دو هفته با یک برنامه ریزی سنجیده شده و دقیق که توسط مشاورین محترم دبیرستان انجام می شود دانش آموزان می توانند با مطالعه دقیق و منظم به پیشرفت بسیار خوب و مناسبی دست پیدا کنند.

امید است که در این دو هفته بتوانیم گامی بلند برای دانش آموزان کشور عزیزمان برداریم.

در ادامه چند عکس ضمیمه شده است:

برگزاری اردوی مطالعاتی نوروز 1397 دبیرستان سرای دانش (واحد حافظ)
کل دانش آموزان شرکت کننده در اردوی نوروزی 1397 به همراه معاون آموزشی ، پشتیبان ها و ناظرهای علمی
 
برگزاری اردوی مطالعاتی نوروز 1397 دبیرستان سرای دانش (واحد حافظ)
دانش آموزان پایه یازدهم ریاضی و تجربی
 
برگزاری اردوی مطالعاتی نوروز 1397 دبیرستان سرای دانش (واحد حافظ)
                                        دانش آموزان پایه چهارم ریاضی و تجربی