نویسنده:مسعود حمزه

بازدید مسئولین منطقه 12 آموزش و پرورش از اردوی مطالعاتی نوروز 1397 دبیرستان سرای دانش حافظ

در این جلسه که با حضور معاونت آموزشی دبیرستان برگزار شد، درباره چگونگی برگزاری اردوی مطالعاتی نوروز 97، اعم از حضور ناظران علمی که از رتبه های برتر کنکور سال 96 هستند و رفع اشکال ناظران علمی با دانش آموزان، چگونگی و سرفصل نحوه برگزاری آزمون های صبحانه و عصرانه در اردوی مطالعاتی، تحویل جزوات هوشمند به دانش آموزان و تشریح نحوه استفاده از این جزوات به   دانش آموزان و حضور پشتیبان های کلاسی در اردوی مطالعاتی و توضیح برنامه مطالعاتی دانش آموزان در طول اردوی مطالعاتی نوروز 97 گفتگو شد.

در ادامه چند عکس ضمیمه شده است:

بازدید مسئولین منطقه 12 آموزش و پرورش از اردوی مطالعاتی نوروز 1397 دبیرستان سرای دانش حافظ

 

بازدید مسئولین منطقه 12 آموزش و پرورش از اردوی مطالعاتی نوروز 1397 دبیرستان سرای دانش حافظ
 
بازدید مسئولین منطقه 12 آموزش و پرورش از اردوی مطالعاتی نوروز 1397 دبیرستان سرای دانش حافظ