سرای دانش

دستاورد دانش آموزان دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان از دوران طلایی نوروز 97

دستاوردهای دانش آموزان دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان از دوران طلایی نوروز 97 جمع آوری شد.

امروز دوران طلایی نوروز برای پایه ی یازدهم و فردا برای پایه ی چهارم به اتمام می رسد، به همین جهت از تمامی دانش آموزان خواسته شد دستاوردهای خود را از این دوره روی یک برگه بنویسند و تحویل دهند.

هر دانش آموز 3 تا 5 دستاورد را نوشت.

دستاورد دانش آموزان در دوران طلایی نوروز 97

دبیرستان سرای دانش واحد سید خندان

ردیف نام   نام خانوادگی مقطع و رشته تراز کل
آزمون 6 بهمن
تراز کل آزمون
 7 فروردین
دستاورد دانش آموز
1 پارسا  طایفه سرداری یازدهم ریاضی 4633 4369 کلاس تست زنی با آقای بیگی خیلی خوب بود و مبحث های متفاوتی را تست زدیم
توانستم 400 تست از کتاب نوروز را حل کنم
فضای مدرسه برای تست زنی و مطالعه بسیار عالی بود
در درس شیمی مبحث استوکیومتری را خوب یاد گرفتم
2 علی  عبدی زاده یازدهم ریاضی 4716 4391 روی درس حسابان بسیار تمرکز کردم و مبحث تابع را که بسیار مشکل داشتم مسلط شدم
درس هندسه را با آقای زمانی نژاد بسیار خوب دوره کردیم
در درس زبان تمام لغات را یک دور مرور کردم
3 سید محمد سراج میر زمانی یازدهم ریاضی 4507 4173 با تمرین کتاب نوروز و آزمون های آن، درس حسابان مبحث تابع را که اشکال داشتم مسلط شدم
با طرح 1000 تست بسیاری از مطالب در ایام نوروز دوره شد
4 محمدعلی  محمدی یازدهم ریاضی 4560 4168 با معلم هندسه تمامی تبدیل های هندسی را بررسی  و رفع اشکال کردم
دروس عمومی مخصوصا عربی را که خیلی مشکل داشتم دوره کردم 
5 آماراس  بقوزیان یازدهم ریاضی 4786 4426 تست حسابان با استاد بیگی بسیار عالی بود
شیمی از نظر تست زنی بسیار خوب بود
وقت مناسبی برای مطالعه داشتیم
فضای مطالعه فراهم بود
6 محمدرضا شعاعی یازدهم ریاضی 3899 4322 از فضای ساکت مدرسه استفاده کردم و ساعت مطالعه ام رشد 4 ساعته در روز داشت
در درس آمار و احتمال مبحث آمار تصادفی را که غایب بودم و مشکل داشتم به طور کامل یاد گرفتم
7 متین  بابایی یازدهم تجربی 5532 4281 در این دوره توانستم درس زیست را تا جایی که خوانده ایم دوره کنم
برای امتحان ها یک دور کامل مرور کردم
در درس شیمی روش های خیلی سریع حل تست های کنکور را یاد گرفتم
دروس عمومی را به طور کامل دوره کردم
8 علیرضا  بهروزی یازدهم تجربی 4391 4147 در درس شیمی مبحث موازنه واکنش ها را یاد گرفتم
200 تست از کتاب نوروز را زدم
در تست زنی درس فیزیک ضعف داشتم، در این دوره تست زنی را یاد گرفتم
چند از ده خود را در درس ریاضی از 3 به 6 رساندم
9 کیوان  فرخ پی یازدهم تجربی 4316 4681 در درس زیست شناسی درس مغز و اعصاب و ایمنی بهتر شده ام
در درس شیمی در مبحث موازنه و استوکیومتری پیشرفت کردم
در درس ریاضی مبحث لگاریتم را خیلی خوب یاد گرفتم
در آزمون 7 فروردین افزایش تراز داشتم
10 علیرضا  عالقیان یازدهم تجربی 5054 4954 در دروس اختصاصی ریاضی،پیشرفت 5 از 10 داشتم
در دروس اختصاصی فیزیک،پیشرفت 3 از 10 داشتم
افزایش سرعت تست زنی
قسمتی از کتاب نوروز را حل کردم
در مبحث سرعت واکنش بسیار پیشرفت کردم
11 علیرضا  کاکی یازدهم تجربی 4459 4343 در درس شیمی، مبحث سرعت واکنش را به خوبی جمع بندی کردم
در دروس عمومی آزمون مخصوصا ادبیات و عربی رشد داشتم
در تمامی آزمون های صبحانه و عصرانه درس زیست را کامل زدم
12 محمدعلی  نیک مرام یازدهم تجربی 3860 4611 از مباحث پایه ای درس شیمی مثل موازنه و واکنش ها رفع اشکال کردم
مبحث مثلثات و روابط مثلثاتی را به خوبی حفظ کردم
دو دور کامل لغات زبان را مرور کردم
13 آبتین  سلگی یازدهم تجربی 4800 4208 در درس شیمی مبحث استوکیومتری و موازنه کردن را یاد گرفتم
در درس ریاضی مبحث توابع نمایی و لگاریتم را یاد گرفتم
در درس زیست مبحث هورمون ها پیشرفت داشتم
14 کسری  روشناسی یازدهم تجربی 4596 4881 مبحث ایمنی از درس زیست شناسی را بسیار کامل فهمیدم
حدود 25 تست از مبحث مدار و ترکیب مقاومت ها حل کردم و بسیار مسلط شدم
در درس ریاضی مبحث مثلثات و لگاریتم را به صورت کامل دوره کردم

 

ردیف نام   نام خانوادگی مقطع و رشته تراز کل
 آزمون 6بهمن
تراز کل
 آزمون 7فروردین
دستاوردهای دانش آموز
1 پدرام   سادات پارسی چهارم ریاضی 4848 5148  مشاوره ی بسیار مؤثر توسط رتبه های برتر و ایجاد انگیزه برای آینده
جمع بندی دروس پایه طبق سرفصل های آزمون های کانون
تقویت و رفع اشکال دروس اختصاصی پایه
2 علی  سیروس کبیری چهارم ریاضی 4752 5080 افزایش ساعت مطالعه حدود 2 الی 3 ساعت
افزایش تراز به میزان 300 نمره
تقویت درس عربی،شیمی،ادبیات و افزایش درصد این دروس در آزمون7فروردین
جمع بندی دروس پایه مطابق برنامه
استفاده از فرصت تعطیلات عید و هدر ندادن وقت
3 علیرضا  ریاضی چهارم ریاضی 4659 4947 افزایش 300 نمره ای در تراز آزمون 7 فروردین
افزایش ساعات مطالعاتی روزانه در حدود 2 الی 3 ساعت
با برنامه ریزی و هدفمند درس خواندن
تقویت و جمع بندی دروس پایه مطابق سرفصل های آزمون 7 فروردین
آشنایی با رشته های مختلف و بازار کار آنها طی مشاوره با ناظران علمی
4 یزدان  محسنی پور چهارم ریاضی 4797 4952 افزایش ساعات مطالعاتی روزانه در حدود 3 الی 4 ساعت
افزایش 200 نمره ای در تراز آزمون 7 فروردین
عادت دادن خود به درس خواندن با برنامه(قبل از اردو برنامه ریزی دقیق نداشتم)
جمع بندی دروس پایه مطابق سرفصل های آزمون 7 فروردین
بررسی نقاط ضعف در دروس پایه و رفع اشکال به کمک پشتیبان و ناظران علمی
5 امیر حسین  بختیاری چهارم ریاضی عدم شرکت عدم شرکت افزایش ساعت مطالعاتی
افزایش امید
ایجاد حس رقابت
استفاده از دانش مشاورین
نوشتن خلاصه ی کل دروس پایه
6 علیرضا  فرمانی چهارم ریاضی 6167 عدم شرکت مرور جامع پایه
مرور جامع پیش 1
حل حدود 2500 تست در ایام عید
آمادگی برای آزمون 17 فروردین
برخورداری از مشاوره توسط رتبه های برتر
7 امین  هجرانی چهارم ریاضی 6179 7045 افزایش تراز از 6600 به 7100
بالا رفتن انگیزه ی مطالعاتی
بالا بردن ساعات مطالعاتی
اصلاح شدن ایرادات درسی
برطرف شدن نیازهای برنامه ی درسی
8 امیر   بهنام چهارم ریاضی 6542 6572 تثبیت تراز
افزایش ساعات مطالعاتی
تکمیل خلاصه نویسی
تبدیل درس فیزیک 3 از نقطه ی ضعف به نقطه ی قوت
ایجاد ذهن روشن و اطمینان به آینده با مقایسه ی دو آزمون 6بهمن و 7 فروردین
9 محمد معین  خاقانی چهارم ریاضی 5644 عدم شرکت مرور جامع دروس پایه
مرور جامع پیش 1
حل حدود 3000 تست در ایام دوران طلایی نوروز
آمادگی برای آزمون 17 فروردین
 مشاوره مؤثر توسط رتبه های برتر
10 محمد رضا  احمدی چهارم ریاضی 4992 5691 افزایش ساعات مطالعاتی از 6 ساعت به 11 ساعت
استفاده از دوران طلایی نوروز با بیشترین بازده
رفع اشکال مباحث جا مانده از سال های گذشته
هم صحبتی با نفرات برتر کنکور سال های قبل
جمع کردن کامل مباحث پایه
11 علیرضا  صفری چهارم ریاضی 4343 عدم شرکت جمع بندی چند درس مهم در کنکور مثل هندسه تحلیلی،فیزیک3
مرور مباحث اشکال دار مانند انتگرال و احتمال
آشنا شدن با بیشتر سؤالات سراسری در آزمون های صبحانه و عصرانه
نوشتن خلاصه های مفید برای دوران جمع بندی
بودن در کنار رتبه های برتر کنکور سال های گذشته و رفع اشکال 
12 فاران  کاویانی چهارم تجربی 4719 5071 یادگیری روش مطالعه ی مناسب در حضور ناظران علمی و پشتیبان ویژه
هدف گذاری بهتر برای کنکور در مشاوره با رتبه های برتر کنکور
آشنایی بیشتر با سؤالات کنکور سراسری
افزایش تمرکز در مطالعه ی مفید
13 محمدرضا  عارف نیا چهارم تجربی 4668 5350 افزایش امید و انگیزه به قبولی در رشته مورد علاقه ام با مشاوره با ناظران علمی
افزایش 200 نمره ای در تراز آزمون 7 فروردین
افزایش ساعت مطالعه ی روزانه
جمع بندی دروس پایه بخصوص زیست و رفع اشکال دروس شیمی و فیزیک
مطالعه ی دروس طبق برنامه ی طبقه بندی شده و جمع بندی دروس پایه
14 آرین  اکبرپور چهارم تجربی 4450 5089 افزایش 4 ساعت در مطالعه ی روزانه
افزایش 400 نمره ای در تراز آزمون 7 فروردین
جمع بندی و تسلط در دروسی مانند دینی،شیمی،زیست و افزایش درصد تست زنی در این دروس
جمع بندی دروس پایه مطابق سرفصل های آزمون 7 فروردین
افزایش امید و انگیزه پیدا کردن به قبولی در رشته ی مورد علاقه در کنکور
15 علیرضا  پورکافی چهارم تجربی 4192 4979 افزایش ساعت مطالعه و تقویت دروس زیست،عربی و دین و زندگی
افزایش تراز به میزان 400 نمره در آزمون 7 فروردین
درس خواندن طبق برنامه هدف بندی شده و مشاوره با ناظران علمی و پشتیبان
جمع بندی دروس پایه مطابق سر فصل های آزمون 7 فروردین
آشنایی با رشته های مختلف با مشاوره وصحبت با پشتیبان و ناظران علمی 
16 سید امیر حسین  تقوی چهارم تجربی 6555 6790 با توجه به اینکه در آخرین آزمون سال 96 تراز اختصاصی 7250 و عمومی 5950 داشتم هدفم در اردو بازیابی در دروس اختصاصی و بازخوانی دروس عمومی بود که در دروس عمومی دینی و ادبیات پیشرفت کردم
17 علی  کاه عبدالله چهارم تجربی     مرور درس های پایه
جمع بندی درس های پیش 1
بالا بردن ساعات مطالعاتی
مطالعه و تست دروس عمومی
رفع اشکال سؤالات آزمون های قلم چی توسط رتبه های برتر
18 سجاد  عسگری چهارم تجربی 4087 4135 اصلاح روش مطالعه
هدف گذاری برای کنکور
انتخاب اولویت درسی
زمان بندی بهتر از گذشته
آشنایی بیشتر با سؤالات کنکور سراسری
19 پوریا  مجلسی چهارم تجربی 4587 4795 افزایش 300 الی 400 نمره ای تراز در آزمون
افزایش ساعات مطالعاتی
مطالعه نقاط ضعف
افزایش سرعت تست زنی
دوره ی دروس پیش دانشگاهی
20 حسین  محمدزاده چهارم تجربی عدم شرکت عدم شرکت افزایش تمرکز هنگام مطالعه
افزایش ساعات مطالعاتی روزانه
جمع بندی دروس پایه
21 امیر حسین  معصومی چهارم تجربی 5777 5745 جمع بندی دروس پایه جزو هدف گذاری های من بود و در این دوره موفق شدم به این هدفم برسم و همچنین اشکالاتی را که از مباحث پیش 1 داشتم به کمک مشاورین اردو برطرف کردم
22 سید رضا قلی زاده چهارم تجربی 6642 6629 برطرف شدن نقاط ضعف
رفع اشکال مباحثی که یادگیری ناقصی از آنها داشتم
تثبیت تراز
افزایش مؤثر ساعت مطالعاتی 
23 سید محمد  محمدی حسینی نژاد چهارم تجربی 5615 5043 افزایش تراز در آزمون کانون(300 الی 400 نمره)
افزایش ساعات مطالعاتی
رفع نقاط ضعف
افزایش سرعت تست زنی
دوره ی مباحث پیش دانشگاهی

 

دستاورد دانش آموزان دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان از دوران طلایی نوروز 97

 
دستاورد دانش آموزان دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان از دوران طلایی نوروز 97
 
دستاورد دانش آموزان دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان از دوران طلایی نوروز 97
 
دستاورد دانش آموزان دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان از دوران طلایی نوروز 97