سرای دانش

گزارش ایران گردی دانش آموزان دبستان ملک

ایران گردی، کلاس دوم، واحد ملک

دانش آموزان کلاس دوم بعد از تعطیلات نوروزی گزارشی از تعطیلات و جاهای ناشناخته ای که به آن سفر کرده اند و با آن آشنا شده اند را در کلاس ارائه دادند. 

ایران گردی
در این گزارش مکان های تاریخی و دیدنی، سوغات و آداب و رسوم هر یک از شهرها در کلاس بیان شد و همچنین تجربه ی " همیار میراث فرهنگی" توسط دانش آموزان برای یکی از دانش آموزان تجربه ی جدید و جالبی بود و که آن را با سایر دانش آموزان به اشتراک گذاشت 
 
ایران گردی
و در ادامه سوغات شهر ها در کلاس پخش شد و دانش آموزان اوقات خوشی را تجربه کردند.