سرای دانش

اردوی نوروزی سرای دانش رسالت با موفقیت به پایان رسید

اردوی نوروزی سرای دانش رسالت با موفقیت به پایان رسید

اردوی نوروزی دبیرستان سرای دانش واحد رسالت با موفقیت با پایان رسید

در این اردو که از تاریخ 2 فروردین 97  شروع و تا 12 فروردین ادامه داشت با برنامه ریزی به مرور و تثبیت مطالب درسی پرداختند .

هرروز با آزمون صبحانه شروع میشد یعنی دانش آموزان مطالب روز گذشته خود را با این آزمون مورد سنجش قرار میدادند و با یک آزمون عصرانه به پایان می رسید  یعنی مطالب مطالعه شده در همان روز را برای خود تثبیت می کردند و در ساعات بین روز نیز دانش آموزان به مطالعه دروس خود پرداختند و اگر در قسمتی از مباحث به مشکلی برخورد می کردند از ناظران علمی و پشتیبانان کمک می گرفتند و خود را برای آزمون پر اهمیت 7 فروردین آماده کردند البته کلاس های رفع اشکال هم برای دانش آموزان بسیار موثر و مفید بود 

پایان اردوی نوروزی
پایان اردوی نوروزی
پایان اردوی نوروزی