نویسنده:فائزه عبدی

اردوی نوروزی سرای دانش رسالت با موفقیت به پایان رسید

اردوی نوروزی دبیرستان سرای دانش واحد رسالت با موفقیت با پایان رسید

در این اردو که از تاریخ 2 فروردین 97  شروع و تا 12 فروردین ادامه داشت با برنامه ریزی به مرور و تثبیت مطالب درسی پرداختند .

هرروز با آزمون صبحانه شروع میشد یعنی دانش آموزان مطالب روز گذشته خود را با این آزمون مورد سنجش قرار میدادند و با یک آزمون عصرانه به پایان می رسید  یعنی مطالب مطالعه شده در همان روز را برای خود تثبیت می کردند و در ساعات بین روز نیز دانش آموزان به مطالعه دروس خود پرداختند و اگر در قسمتی از مباحث به مشکلی برخورد می کردند از ناظران علمی و پشتیبانان کمک می گرفتند و خود را برای آزمون پر اهمیت 7 فروردین آماده کردند البته کلاس های رفع اشکال هم برای دانش آموزان بسیار موثر و مفید بود 

پایان اردوی نوروزی
پایان اردوی نوروزی
پایان اردوی نوروزی