نویسنده:احمد کاظمی

موفقیت در مرحله اول المپیاد علمی فیزیک در دبیرستان سرای دانش واحد سعادت آباد

دبیرستان سرای دانش سعادت آباد ضمن عرض تبریک و با آرزوی موفقیت برای یکایک دانش آموزان، موفقیت دانش آموز شایان دامرودی را در مرحله اول المپیاد فیزیک تبریک نموده و آرزوی پیشرفت چشمگیر برای این دانش آموز را دارد.