سرای دانش

موفقیت در مرحله اول المپیاد علمی فیزیک در دبیرستان سرای دانش واحد سعادت آباد

موفقیت در مرحله اول المپیاد فیزیک در دبیرستان سرای دانش واحد سعادت آباد

دبیرستان سرای دانش سعادت آباد ضمن عرض تبریک و با آرزوی موفقیت برای یکایک دانش آموزان، موفقیت دانش آموز شایان دامرودی را در مرحله اول المپیاد فیزیک تبریک نموده و آرزوی پیشرفت چشمگیر برای این دانش آموز را دارد.