سرای دانش

روش های صحیح مطالعه و یادگیری و تمرکز حواس

یکی از شرایط اساسی مطالعه، تمرکز حواس است.

یکی از شرایط اساسی مطالعه، تمرکز حواس است . معمولاً دانش آموزان، والدین یا معلمین از عدم تمرکز حواس شاگردان شکوه می کنند و همین امر باعث ایجاد افت تحصیلی در بین دانش آموزان ایرانی شده است. پس بر آن شدیم تا مطالبی چند جهت رفع این مسئله ارائه دهیم :

1- دانش آموز باید قبل از ورود معلم به کلاس، آمادگی روانی و عصبی داشته باشد، در غیر این صورت در تمرکز حواس خلل ایجاد می گردد.

2- پنج دقیقه قبل از شروع درس ، دانش آموز باید ساکت و آرام باشد تا تمرکز لازم به وجود آید.

3- والدین و اولیاء مدرسه باید مدرسه و منزل را برای دانش آموز به صورت محیطی خوش آیند، آرام بخش و شادی آفرین در آورند.

شیوه های مطالعه:

از شیوه های مطالعه علمی که بسیاری از صاحب نظران به آن معتقد می باشند عبارتست از:

1- پیش خوانی و پس خوانی: یعنی دانش آموز همیشه یک درس از معلم جلوتر باشد تا آمادگی ذهنی برای فراگیری درس ایجاد گردد و بعد از فراگیری هر درس توسط معلم یک بار دیگر آن را مطالعه کند.

2- سوال کردن: باید درس را به شیوه سئوالی مطرح کرد و پرسش ها را از خود پرسید.

3- خط کشیدن زیر مطالب مهم: قابل ذکر است که نباید خط کشیدنها بیش از ده درصد مطالب هر درس باشد.

4- تکرار مطالب مهم: باید بعد از مطالعه درس ، مطالب مهم را از حفظ تکرار کرد.

مقدمات مطالعه:

الف)  برای مطالعه، فقط یک مکان انتخاب شود و آن مکان تغییر نکند.

ب) در محیط مطالعه عواملی که باعث پرت شدن حواس می شود، نباشد . مثلاً کتاب غیر درسی ، روزنامه ، عکس و ... .

ج) محیط مطالعه آرام باشد.

د) در حین خستگی مطالعه نکنید.

روش های صحیح مطالعه و یادگیری و تمرکز حواس

تمرین های عالی جهت تمرکز بیشتر:

تمرین های زیر را می توانید قبل از خواب و یا بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب انجام دهید و به روتین هر روز شما تبدیل شود و در یک بازه دو سه ماهه بصورت شگفت انگیزی تمرکز خود را افزایش داده و از نظر درسی نیز پیشرفت نمایید.

تمرین شماره1: در ذهن خود از یک تا صد را بر عکس بشمارید.
تمرین شماره 2: در ذهن خود از شماره صد، سه تا سه تا بشمرید و کم کنید. ( 100- 97 - 94  -  ... )
تمرین شماره 3: یک کلمه و یا یک طرح ساده را انتخاب کنید و آن را به مدت 5 دقیقه در ذهن خود تکرار کنید. هنگامیکه توانستید بهتر و آسان تر تمرکز کنید. سعی کنید این کار را برای مدت 10 دقیقه انجام دهید و بدون آنکه تمرکز حواس خود را از دست بدهید.

و نکته آخر: از خودکارها یا هایلایترهای رنگی استفاده کنید.

استفاده از خودکارها یا هایلایترهای رنگی در هنگام مطالعه می تواند در به خاطر سپردن بهتر مطالب به شما کمک کنند. به این نکته ظریف توجه داشته باشید که اگر برای علامت زدن یا یادداشت برداری های خود برای هر موضوع از یک رنگ متفاوت استفاده کنید. تا ارتباط اطلاعات بهتر در حافظه شما ثبت شود.