سرای دانش

بازدید دانش آموزان پایه دهم و یازدهم انسانی (واحد حافظ) از موزه سکه بانک سپه

در تاریخ 1397/11/09 دانش آموزان پایه دهم و یازدهم انسانی مدرسه سرای دانش حافظ از موزه سکه بانک سپه بازدید به عمل آوردند.

اردوی یک روزه به موزه سکه بانک سپه با همکاری اولیای مدرسه سرای دانش (واحد حافظ) برای پایه دهم و یازدهم انسانی برگزار گردید.

اهداف برگزاری این اردو عبارتند از:

1- افزایش روحیه دانش آموزان

2- بالابردن هم اندیشی و همگرایی بین اولیای مدرسه و دانش آموزان

3- شناخت بیشتر از تاریخ گذشته ایران

4- افزایش علاقه به رشته تاریخ و تاریخ شناسی

5- ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای پیشبرد اطلاعات تاریخی

6- افزایش شناخت بصری از اشیای باستانی و...

سرپرستان اردو: آقای دکتر رضا قاسمی دبیر تاریخ و آقای وحید دهقان پشتیبان پایه دهم و یازدهم انسانی

در ادامه چند عکس ضمیمه شده است:

بازدید دانش آموزان پایه دهم و یازدهم انسانی (واحد حافظ) از موزه سکه بانک سپه

بازدید دانش آموزان پایه دهم و یازدهم انسانی (واحد حافظ) از موزه سکه بانک سپه
 
بازدید دانش آموزان پایه دهم و یازدهم انسانی (واحد حافظ) از موزه سکه بانک سپه