سرای دانش

جلسات مشاوره تخصصی ترم دوم

مشاوره تخصصی

فواید مشاوره تخصصی روزانه (یکی از 10 ویژگی مدارس سرای دانش)

همانطور که می دانیم برگزاری جلسات مشاوره تخصصی ؛ یکی از مهمترین ویژگی های آموزشی مجموعه مدارس سرای دانش است . دبیران در زنگ مشاوره تخصصی می توانند برای هر دانش آموز به صورت فردی رفع اشکال کرده ، نقاط قوت و ضعف دانش آموز را با او در میان بگذارند و در پایان با توجه به وضعیت نمره ای و ترازی هر دانش آموز برای او شیوه ی درس خواندن متناسب با او و برنامه ریزی برای مطالعه آن درس در طول هفته و هدفگذاری آزمون (چند از ده) را انجام دهند. زنگ مشاوره تخصصی از بهترین فرصت هایی ست که در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد تا بتوانند مسائل درسی خود را بصورت جزئی با دبیر مربوطه هر درس مورد بررسی و مشورت قرار دهند.

مشاوره تخصصی در مدرسه سرای دانش فلسطین

پس از برگزاری امتحانات ترم اول، دانش آموزان دبیرستان متوسطه دوره دوم سرای دانش (واحد فلسطین) در ترم جدید هر روز با دبیران خود طبق برنامه از پیش تعیین شده در زنگ مشاوره تخصصی شرکت می کنند. دانش آموزان در این زنگ می توانند علت ضعف خود را در درس مربوطه بررسی کنند و از دبیر خود راهکارهای پیشرفت و رشد را جویا شوند. این برنامه برای دانش آموز فرصتی فراهم می کند تا با دبیر هر درس خود به صورت شخصی مشاوره کند و با روش های خواندن و خلاصه برداری و تست زنی درس مربوطه آشنا شود، برگزاری زنگ مشاوره تخصصی که هر روز از ساعت 13:30 تا 14:15 در مدرسه سرای دانش واحد فلسطین برگزار می شود، سبب افزایش انگیزه و اعتماد به نفس دانش آموز و برقراری ارتباط بهتر و صمیمانه تر دانش آموزان با دبیران دلسوز مجموعه می شود. تجربه ثابت کرده که برگزاری این زنگ، در کنار سایر ویژگی های مدارس سرای دانش کمک شایانی به بهبود عملکرد درسی دانش آموزان می کند.

جلسات مشاوره تخصصی ترم دوم

جلسات مشاوره تخصصی ترم دوم