سرای دانش

بازی ضرب

انجام بازی ضرب در کلاس سوم دبستان پرسش

به منظور هماهنگی حرکات چشم و دست دانش آموزان، تکرار و مرور عملیات ضرب و همچنین تقویت سرعت عمل  و هدف گذاری صحیح ، در کلاس سوم دبستان پرسش بازی شاد و مهیجی تحت عنوان بازی های ضرب برگزار شد.

روند انجام یکی از این بازی ها به صورت پرتاب توپ به جواب صحیح بود به این صورت که ابتدا معلم حاصل  ضرب اعداد را بر روی تخت می نوشت سپس از دانش آموزان ضرب اعداد را می پرسید و از آنها خواسته می شد تا جواب صحیح را با پرتاب توپ به تخته نشان دهند که هدف اصلی این بازی تقویت سرعت در پاسخگویی و همچنین هدف گذاری صحیح و به موقع بود .

از دیگر بازی هایی که برای یادگیری درس ضرب انجام شد بازی استپ هوایی ضرب بود به این صورت که معلم ضرب اعداد را از دانش آموزان می پرسید و هر کدام از آنها که زودتر موفق به گفتن جواب ضرب می شد می توانست توپ را به بقیه افراد بزند و از آنها ضرب جدیدی را بپرسد و این گونه مبحث ضرب در محیطی جدید و حال و هوایی متفاوت به دانش آموزان تدریس شد.

بازی ضرب
بازی ضرب
بازی ضرب
media-object

شهرزاد موسوی

بسیار خلاقانه و جذاب بود. دلم خواست دانش آموز سال سوم بودم.