سرای دانش

آموزش نشانه ذ دبستان ملک

اهداف کلی: درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با شکل و صدای نشانه ذ و تشخیص آن در کلمات آشناشوند

آموزش نشانه ذ با شعر:

چه شکل خوبی دارم                           چه رنگ و رویی دارم

با ز هم صدا هستم                            از ان جدا هستم

شکل من هست خمیده                      صدایم است کشیده

من ذالم و من ذالم                             کمری شکسته دارم

شکل من هست مثل دال                    در پیشانی دارم خال

این خال همان نقطه است                   روی سرم خفته است

امده ایم در لذّت                                در لذیذ و در ذرّت

آموزش نشانه ذ دبستان ملک

بعضی از جملات مربوط به درس ذ:

پدر بزرگ آذر در يكي از روستاهاي آذربايجان زندگي مي كند.او با صداي بلند اذان مي گويد. او در زمين خود ذرّت كشت مي كند. او براي رسيدن به روستا از رودخانه مي گذرد.

خانواده در راه از صداي پرندگان و هواي دلپذير  لذت مي برند

آموزش نشانه ذ دبستان ملک  اهداف جزئی:

در پایان درس انتظار می رود دانش آموزان با موارد زیر آشنا شوند: 

صدای (  ذ ) 

تلفظ صحیح آن  

نوشتن صحیح صدا

محل قرار گرفتن آن در کلمه و قوائد آن 

کلماتی که صدای اول آن (  ذ ) باشد 

محل قرار گرفتن آن در جدول

تشخیص نشانه ذ در کلمات مختلف

media-object

زهرا خندان

استفاده از روش نمایش و شعرخوانی و قصه گویی یکی از بهترین روش های آموزش دوره ابتدایی می باشد. ممنون از کار خلاقانه کلاس اول

media-object

حسن ستاری

خیلی جذاب و خاطره انگیز بود.یادش بخیر ممنون