سرای دانش

ده ویژگی معلمان امروزی از دیدگاه یونسکو

در نوشتار زیر ویژگی معلمان امروزی را از دیدگاه یونسکو می خوانید:

ده ویژگی معلمان امروز از دیدگاه یونسکو

معلمان نمونه و کارآمد و اثربخش چه ویژگی های بارزی دارند؟طبق گزارش یونسکو، ده ویژگی معلمان امروزی را می خوانید :

ده ویژگی معلمان امروز از دیدگاه یونسکو

1-معلمان موفق امروزی آماده اند بگویند : ما نمی دانیم اما با هم می آموزیم.

2-معلمان امروزی می دانند که در وهله ی اول، معلم دانش آموزان هستند نه کتب درسی.

3-معلمان فقط عرضه کنندگان دانش نیستند بلکه تسهیل گر روند یادگیری اند.

ده ویژگی معلمان امروز از دیدگاه یونسکو

4-معلمان موفق امروزی می دانند که اثرگذاری بر دانش آموزان بی انگیزه نیز اهداف مهم آنهاست.

5-معلمان موفق امروزی می دانند که زنگ تفریح و بازی حق مسلم دانش آموزان است.

6-معلمان موفق امروزی می دانند برداشتن دیوارهای میان کلاس درس و جامعه از اهداف آنهاست.

ده ویژگی معلمان امروز از دیدگاه یونسکو

7-معلمان موفق امروزی می دانند کلید قرن اخیر یادگیری مداوم است.

8-معلمان موفق امروزی می دانند باید فرصت های مناسب برای احساس امنیت در دانش آموزان فراهم نمایند.

ده ویژگی معلمان امروز از دیدگاه یونسکو

9-معلمان موفق امروزی می دانند سهم هر دانش آموز از یادگیری اهمیت دارد.

10-معلمان موفق امروزی می دانند دانش آموزان علاوه بر نیازهای علمی، نیازهای معنوی و اخلاقی هم دارند.

media-object

حسن ستاری

جا داره به همه دبیران و آموزگاران مجموعه مدارس سرای دانش و بخصوص واحد سیدخندان خسته نباشید بگم.شما همگی افتخار خانواده بزرگ سرای دانش هستید.

media-object

فائزه عبدی

با سلام مطلب جالب و مفیدی بود

media-object

مسعود حمزه

یک معلم خوب می تواند نقش مؤثری در پیشبرد اهداف دانش آموزان ایفا کند.