سرای دانش

برنامه صبحگاه در

مطمئناً شما هم با این موضوع موافق هستید که شروع روز دانش آموزان با یک برنامه صبحگاهی مناسب علاوه بر پرورش روح معنوی دانش آموزان، در بالا بردن سطح آموزشی آن ها از لحاظ یادگیری تاثیرگذار است.

 اگر معلم پرورشی مدرسه بتواند هر هفته یک کلاس را برای برگزاری برنامه های صبحگاه مدرسه انتخاب و هدایت نماید:

اول: تمام دانش آموزان طبق استعداد خود در امور و انجام برنامه ها مشارکت می نمایند.

دوم: طبق ایام اله برای پیدا کردن مطالب مناسب روز اجرای برنامه بهدنبال مطالبی از قبیل شعر، مقاله، طنز و غیره هستند.

سوم: مراسم آغازین مدرسه از یکنواخت بودن و احیاناً خسته کننده بودن به پویایی و سرشار بودن تبدیل می شود.

برنامه صبحگاه

 

اهمیت برنامه ریزی مراسم صبحگاه:

1- کلیه دانش آموزان و کارکنان، در مکان حیاط آموزشگاه حضور دارند.

2- مدرسه می تواند برنامه های متنوع کوتاه داشته باشد.

3- مراسم صبحگاه در ایجاد نظم و انضباط موثر می باشد.

4- در مراسم صبحگاه پیام ها و اطلاعیه های عمومی برای همه حاضران قرائت می گردد.

5- مراسم صبحگاه می تواند در آگاهی دانش آموزان نقش داشته باشد.

6- در اجرای مراسم صبحگاه، دانش آموزان نقش فعال دارند.

برنامه صبحگاه

 

media-object

امید محمدخانی

بسیار خوب وعالی

media-object

حسن ستاری

خیلی جالب و مفید بود.ممنون

media-object

فائزه عبدی

مراسم صبحگاه اهمی ویژه ای دارد

media-object

نرجس مقتدائی

امان از روزی که خوابت بیاد و برنامه صبحگاه هم کسل کننده باشه . . .