سرای دانش

آزمایش شکلات تخته ای

استفاده از شکلات تخته ای در آزمایشگاه پایه دوم دبستان پرسش

کار کلاسی درس علوم در بخش (برای جشن آماده شویم) ، آماده کردن شکلات آجیلی بود.

دانش آموزان برای آماده کردن آن خیلی مشتاق بودند ، قالب ها و شکلات جامد از قبل آماده شده بود. این کار کلاسی بهانه ای بود تا دانش آموزان با مفهوم ماده به عنوان هرچیزی که در اطراف خود میبینند، آشنا شوند و حالت های مختلف ماده و تبدیل ماده از یک حالت به حالت دیگر را از نزدیک مشاهده کنند.

 با حرارت دادن شکلات تخته ای که در ابتدا به حالت جامد بود تبدیل شدن شکلات جامد به مایع از نزدیک مشاهده شد و دانش آموزان خواص مواد جامد و مواد مایع را به خوبی یاد گرفتند. توجه به حالت های مختلف اصلی ترین ماده ی طبیعت یعنی آب در این فرآیند مورد اشاره و بررسی قرار گرفت و دانش آموزان یخ ، آب و بخار آب را به عنوان شهودی ترین مثال از حالت های مختلف ماده را فرا گرفتند .

آزمایش شکلات تخته ای

آزمایش شکلات تخته ای
 
آزمایش شکلات تخته ای
 
آزمایش شکلات تخته ای
media-object

فائزه عبدی

آفرین به خلاقیت این معلم علوم

media-object

حسن ستاری

چقدر جالب و جذاب بود این خبر...آفرین بر پژوهشگران کوچولوی واحد پرسش.

media-object

فریبا اله دادی

قطعا آزمایش یکی از ارکان مهم یادگیری عمیق مطالب مربوطه هست مخصوصا در درسی مثل علوم. با آرزوی موفقیت برای همه ی دانش آموزان عزیز دبستان پرسش

media-object

نرجس مقتدائی

چه زنگ شیرینی. به به