سرای دانش

ایجاد انگیزه در دانش آموزان دبیرستانی

همواره ایجاد انگیزه در دانش آموزان دبیرستانی دغدغۀ خیلی از مدیران ، معلمان و والدین می باشد. روانشناسان معتقدند که دانش آموزان برای خوب فهمیدن و خوب درک کردن و یادگیری بهتر نیاز به انگیزه دارند.

همواره ایجاد انگیزه در دانش آموزان دبیرستانی دغدغۀ خیلی از مدیران ، معلمان و والدین می باشد. روانشناسان معتقدند که دانش آموزان برای خوب فهمیدن و خوب درک کردن و یادگیری بهتر نیاز به انگیزه دارند.

بیست سال بعد شما از کارهایی که انجام نداده اید ناراحت می شوید نه کارهایی که انجام داده اید، پس طناب قایق تان را از ساحل باز کنید و از ساحل امن خود به سوی آبهای آزاد برانید و خطر کنید. جستجو کنید، رویا بسازید و کشف کنید. (مارک تواین)

ایجاد انگیزه در دانش آموزان دبیرستانی

انگیزه چیست؟

1- انگیزه همان چرایی رفتار انسان است.

2- انگیزه اسم مصدر انگیزیدن است و در لغت به معنای تحریک و ترغیب آمده است.

3- انگیزه در اصطلاح به معنای میل و رغبتی است که انسان برای رسیدن به هدف از خود نشان می دهد. هر قدر این انگیزه و رغبت در انسان بیشتر شود، تلاش بیشتری برای رسیدن به هدف از خود نشان می دهد.

4- انگیزه وضعیت درونی فرد است که محرک اصلی رفتار اوست.

ایجاد انگیزه در دانش آموزان دبیرستانی

در این مقاله ما سعی داریم ایجاد انگیزه در دانش آموزان دبیرستانی را بیان کنیم:

اهمیت انگیزه در مدارس:

برای یادگیری عوامل بسیاری وجود دارد که باید رعایت شوند تا بتوان گفت یادگیری صورت گرفته است. عواملی نظیر آمادگی، انگیزه، تجارب گذشته، موقعیت و محیط یادگیری، روش تدریس معلم و … . اما مهم ترین عامل موثر بر یادگیری انگیزه است. در واقع تا زمانیکه انگیزه نباشد دانش آموز حرکتی برای یادگیری از خود نشان نمی دهد. بنابراین سه عامل مهم در یادگیری انگیزه، انگیزه و انگیزه است.

انواع انگیزه: انگیزه به دو نوع انگیزه درونی و بیرونی تقسیم می شود.

انگیزه درونی چیست؟ آنچه بیشتر موجب رفتار خودجوش می شود انگیزه درونی است. انگیزه درونی شامل رضایت خاطر، احساس خوب از یادگیری، علاقه و لذت بردن از درس و ..

انگیزه بیرونی چیست؟ چگونگی تاثیر محیط بر انگیزش دانش آموزان را انگیزه بیرونی می گویند. که شامل تقویت کننده هایی نظیر پول، تائید، محبت، احترام، نمره و … است.

البته باید گفت مهم ترین انگیزه همان انگیزه درونی است.

هدف بیشتر فعالیت های پرورشی معلم نیز این است که دانش اموزان را از انگیزه بیرونی به انگیزه درونی هدایت کنند.

ایجاد انگیزه در دانش آموزان دبیرستانی

روش های ایجاد انگیزه در دانش آموزان دبیرستانی:

در مورد شیوه های ایجاد انگیزه در دانش آموزان دبیرستانی باید گفت از آنجا که رابطه درسی یک رابطه دو سویه میان معلم و دانش آموز است، ایجاد انگیزه نیز باید دو سویه باشد. بخشی از این ایجاد انگیزه مربوط به معلم می شود و بخشی نیز مربوط به دانش آموز.

وظیفه مهم معلم در ایجاد انگیزه در دانش آموزان دبیرستانی:

برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان دبیرستانی بهتر است نکات زیر را رعایت کند:

1- معلم وظیفه تحریک و درگیر کردن دانش آموزان با نیازها و مسائل درسی و … را دارد.

2- معلم وظیفه فراهم کردن محیطی که دانش آموزان بتوانند توانایی های خود را نشان دهند، دارد.

3- معلم وظیفه تشویق در کلاس درس را دارد. هر زمانی که دانش آموزی موفق شد باید او را تشویق نماید.اینکار باعث انگیزه بیشتر در دانش آموزان می شود.

4- معلم وظیفه انضباطی دارد یعنی کاربرد پاداش ها و تنبیه برای هدایت و کنترل رفتار منحرف.

5- هدف های کلاس درس را روشن و متناسب با توانایی های دانش آموزان مشخص کند.

6- در حین تدریس، مطالب جالب و سوال هایی که موجب برانگیختگی دانش آموز می شود را مطرح کند.

7- در حین پرسش و پاسخ دانش آموز خود را دائما تشویق کند و از تحقیر کردن او بپرهیزد.

8- دائما در کلاس درس از جملاتی که بار مثبت و تشویقی دارند استفاده کند.

9- از مقایسه دانش آموز با دیگر دانش آموزان کلاس خودداری کند.

10- بین خود و دانش آموز خود ارتباط موثر عاطفی برقرار کند.

ایجاد انگیزه در دانش آموزان دبیرستانی

منبع سایت: www.Ostadbank.com

media-object

حسن ستاری

بسیار عالی و مفید بود برام.ممنون

media-object

نرجس مقتدائی

ممنون از مقاله کوتاه و مفیدتان