سرای دانش

تابلوی نوروزی ، جی پی اس کنکور در دوران طلایی نوروز

نشانه بگیر، تابلو را بزن!!!

دانش آموز عزیز فاصله ی بین آرزوها و هدفت فقط یک تابلو است.نشانه بگیر، تابلو را بزن!!!

تابلوی نوروزی ، جی پی اس دوران طلایی نوروز

از جمله ابزاری که قبل از تعطیلات نوروز در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد تابلوی نوروزی است.

به کمک این تابلو روی چند درس مهم تمرکز خواهید کرد.بی شک پر کردن صحیح این تابلو شرایط رشد چشمگیر شما در آزمون 7 فروردین فراهم خواهد شد.

تابلوی نوروزی در واقع مکمل کتاب نوروز است که ما در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان امسال قصد داریم آزمون های این کتاب را به صورت پیمانه ای مورد بررسی قرار دهیم و تابلو را آهسته و پیوسته پر کنیم.

تابلوی نوروزی ، جی پی اس دوران طلایی نوروز

تابلوی نوروزی ، جی پی اس کنکور در دوران طلایی نوروز

تابلوی نوروزی جی پی اس کنکور شماست!!!

مهم این است که چگونه از رهیاب بهره ببرید، تابلوی نوروز مخصوص دوران طلایی نوروز است که از 18 اسفند آغاز شده و تا پایان روز 12 فروردین نیز ادامه خواهد یافت.

تابلوی نوروزی ، جی پی اس دوران طلایی نوروز

در این مقاله کوچک قصد داریم تا نحوه ی پر کردن تابلو را به شما عزیزان توضیح دهیم.برای مثال گروه دوازدهم را در نظر می گیریم.

دقت کنید تابلوی نوروز به دو قسمت پایه و نیمسال اول دوازدهم، برای گروه دوازدهم تقسیم می شود و ما برای نمونه آن را مورد تحلیل قرار می دهیم.

برای پر کردن تابلوی نوروزی با دو گام اصلی یا 6 مرحله روبرو هستیم : گام اول : 4 مرحله و گام دوم : 2 مرحله

گام اول :

1- نام دروس و مباحث پایه در تابلو آمده است شما باید ابتدا با توجه به کارنامه بازیابی خود در صفحه شخصی، نقاط سه گانه : قوت پایدار، قوت و ضعف را مشخص کنید.

2- نام دروس و مباحث را با توجه به وضعیت خود در آن درس مطابق الگوریتم زیر رنگ کنید.

خیلی خوب = رنگ آبی

خوب = رنگ سبز

متوسط = رنگ زرد

ضعیف = رنگ قرمز

3-عملکرد خود در آزمون 6 بهمن برای هر درس و مبحث را با توجه به دو معیار میزان ساعت مطالعه هر درس با توجه به صفحه 182 دفتر برنامه ریزی و چند از ده آن درس مورد بررسی قرار دهید.

4-برای آزمون 7 فروردین برنامه ریزی کنید که :

کدام مبحث را کار خواهید کرد؟

برای هر درس چند ساعت مطالعه می کنید؟

چند از ده هر درس را پیش بینی کنید.

گام دوم :

1-مشخص کنید که برای هر مبحث چه تعداد سؤال از کتاب آبی، نوروز یا جمع بندی سه سطحی، آزمون کانون و احیانا منابع دیگر تمرین خواهید کرد و تست خواهید زد؟

2-بههمین شکل جداول مربوط به آزمون 16 فروردین را نیز پر کنید

تابلوی نوروزی ، جی پی اس دوران طلایی نوروز

media-object

نرجس مقتدائی

به امید موفقیت دانش آموزان دبیرستان دوره دوم سرای دانش واحد سیدخندان