سرای دانش

ایجاد علاقه به درس زیست شناسی با برگزاری کارگاه برای دانش آموزان

در جهت ایجاد علاقه به درس زیست شناسی ببن دانش آموزان تشکیل کارگاه زیست شناسی است.

با ایجاد فضای دوستانه و صمیمانه ارتباط خوبی بین همکاران مقطع متوسطه اول با دبیر زیست‌شناسی مدرسه برقرار شد که این امر در اجرای موفق این طرح بسیار مؤثر بود. انجام آزمایش‌های متنوع زیست‌شناختی، تشریح اندام‌های مختلف، کار با میکروسکوپ از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در کارگاه‌ها به شمار می‌رفت. در این طرح به دلیل درک و فهم عمیق دانش‌آموزان از موضوع‌های زیست‌شناسی و ملموس بودن این آموزه‌ها، یادگیری ماندگارتر بود که باعث گسترش تفکر علمی، کیفیت رفتار، اثربخشی آموزش و مهارت‌های علمی و اجتماعی دانش‌آموزان شد. آموزش‌ها برای دانش‌آموزان بسیار لذت‌بخش بود و موجب افزایش توجه و انگیزه آنان به فراگیری این درس شد.

ایجاد علاقه به درس زیست شناسی با برگزاری کارگاه برای دانش آموزان

ایجاد علاقه به درس زیست شناسی با برگزاری کارگاه برای دانش آموزان

ایجاد علاقه به درس زیست شناسی با برگزاری کارگاه برای دانش آموزان
media-object

حسن سجادی

دکتر رحمانی همواره با روش های مختلف سعی در جذب دانش آموزان دارند.

media-object

حسن ستاری

آفرین بر پژوهشگران نوجوان سرای دانش سعادت آباد. از دبیر زیست شناسی این واحد هم بابت ایجاد انگیزه در دانش آموزان و پژوهشگران نوجوان ممنونیم.

media-object

نرجس مقتدائی

لذت و هیجان کشف از برق چشمان دانش آموزان کاملا قابل احساس است. موفق باشید دانشمندان کوچک

media-object

امید محمدخانی

بسیار خوب وعالی

media-object

بهناز علی اکبر

موفق باشند