سرای دانش

زنگ تفریح ، فرصت یا تهدید آموزشی

در بحث آموزش، گاه آموزش پنهان را نادیده می گیریم، در صورتی که اثربخشی آموزش پنهان شاید بیشتر از آموزش آشکار باشد

در بحث آموزش، گاه آموزش پنهان را نادیده می گیریم، در صورتی که اثربخشی آموزش پنهان شاید بیشتر از آموزش آشکار باشد. زنگ تفریح با مدیریت مدیر و معاون مدرسه، مربی تربیتی، مربی بهداشت و مربی ورزش می تواند بسیار سودمند ومفید باشد و اثر بخشی آن بیش از آموزش مستقیم نیز باشد. انسان در هر سنی، دوست دارد لحظاتی را فارغ از قید و شرط ها، راحت حرف بزند، بخندد، بخورد و بازی کند. خودی که می خواهد، باشد و تعامل برقرار کند و …

 مثالی می زنیم : در جایی که باد می وزد، عده ای به فکر ساختن دیوارند و عده ای دیگر آسیب بادی می سازند. جمله ساده ای است، اما کسانی که آسیاب بادی می سازند، در واقع مصداق افرادی هستند که تهدیدها را به فرصت ها تبدیل می کنند. شاید وزش باد موجب خسارت شود، اما ایجاد آسیاب زحمت را به رحمت تبدیل می کند. مدارس دائماً در مسیر بادهای تند یعنی تهدیدهای ریز و درشتی هستند که هر کدام می تواند موجب کندی در کار و حتی فلج شدن سازمان مدرسه شود. زنگ تفریح می تواند هم تهدید باشد و هم یکی از چندین فرصت تعلیم و تربیت. لحظاتی را دانش آموزان در کنار هم هستند. این در کنار هم بودن ها می تواند به تعامل اجتماعی و فرصت مناسب برای آموختن و با یکدیگر بودن تبدیل شود ، یا بر عکس. بستری نامناسب برای آموزش غلط و ایجاد رفتارهای ناهنجار و رد و بدل کردن های بی مورد مسائلی باشد که تهدید است و زحمت زیاد و نرسیدن به اهداف آموزشی و تربیتی .

 تلاش کنیم حضور دانش آموزان را در مدرسه سبزتر و زیباتر کنیم. با پر کردن صحیح اوقات فراغت آن ها و با استفاده از طرح های جدید و نو، رکود و ایستایی را از آن ها دور کنیم و حرکت، نوآوری، تلاش، شادابی و طراوت بیشتر را برای آن ها فراهم کنیم. مدرسه را بسازیم، آن گونه که باید ساخته شود، شاداب، فعال و خلاق.

 

زنگ تفریح ، فرصت یا تهدید آموزشیزنگ تفریح ، فرصت یا تهدید آموزشی

 

 

media-object

سید حسین امیرحسینی

زنگ تفریح یک کلاس درس است یک کلاس درس وسیع و می طلبد که متولیان زنگ تفریح برای دانش آموزان برنامه داشته باشند و مانند دبیران طرح درس داشته باشند . به همه ی ناظم های عزیز خسته نباشید میگم .

media-object

حسن ستاری

خبر مفید و متنوعی بود.ممنون